Aktualności‎ > ‎

Zasady rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej w Białymstoku

opublikowane: 18 maj 2017, 00:10 przez Nauka śpiewu Nika Zdanowska   [ zaktualizowane 24 maj 2017, 10:59 ]

Wielu rodziców zgłasza się do mnie z prośbą o pomoc w przygotowaniu dziecka na egzaminy wstępne do szkoły muzycznej. Aby dobrze się do nich przyszykować, trzeba poznać zasady rekrutacji i wymagania stawiane kandydatom. Niżej zamieszczam wyciąg z Regulaminu opisującego proces kwalifikacji. Zawiera on kryteria oceny kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Białymstoku.Dokument, z którym warto zapoznać się to "Wewnątrzszkolny Regulamin Rekrutacji Kandydatów do PSM w Białymstoku" (do czytania i pobrania poniżej).

Po spełnieniu kryteriów formalnych, o których mowa w regulaminie, kwalifikacja kandydatów do PSM I stopnia odbywa się podczas tzw. badania przydatności, które jest swoistym egzaminem. Obejmuje ono:
  • badanie uzdolnień ogólnomuzycznych, tj. słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, intonacji, poczucia rytmu
  • oraz badanie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie

Badanie uzdolnień ogólnomuzycznych

Składa się z części pisemnej (słuchowej) i ustnej (słuchowo-głosowej), podczas których kandydat zdobywa punkty (maksymalnie 62). Słowem są to testy inteligencji muzycznej.

Część pisemna

Bada słuch, percepcję melodii, percepcję rytmu, w szczególności:
  • identyfikację zmiany dźwięku, 14 pkt.
  • porównywanie melodii, 10 pkt.
  • porównywanie rytmu, 10 pkt.

Część ustna

Badana jest intonacja, pamięć, słuch melodyczny i poczucie rytmu. W szczególności należy:
  • zaśpiewać znaną piosenkę, 2 pkt.
  • zapamiętać piosenkę uczoną, 6 pkt.
  • powtórzyć głosem motywy melodyczne, 10 (2+4+4) pkt.
  • zrealizować klaskaniem motywy melodyczne, 10 (2+4+4) pkt. 
Nauka w szkole muzycznej


Terminy

Dokumenty należy złożyć do 20 maja 2017 r. Sugeruję jednak nie zwlekać do ostatniej chwili.

Jak przed każdym egzaminem, przygotowań dobrze jest nie odkładać na ostatnią chwilę. Naprawdę warto zacząć myśleć o tym wcześniej. Poświęcony na naukę i ćwiczenia czas oraz zainwestowane w zajęcia przygotowawcze do egzaminów środki, zwrócą się spokojną atmosferą podczas rekrutacji i pozytywnym wynikiem. 

Myśląc o nauce w szkole muzycznej, warto również udać się na dni otwarte oraz bezpłatne konsultacje organizowane przez szkołę.

Comments