Doświadczenie

Swoją przygodę ze śpiewem i muzyką na dobre rozpoczęłam w wieku dziesięciu lat i trwa ona w doskonałej formie do dziś.

Doświadczenie zawodowe


Winnicka Szkoła Sztuki dla Dzieci (Вінницька Дитяча Школа Мистецтв), referencje pracodawcy.

Pracę w tej szkole artystycznej rozpoczęłam od razu po ukończeniu studiów, w 2008 r. Jako nauczyciel wokalu przygotowałam uczniów do występów solo na koncertach i konkursach. Również sama brałam aktywny udział w szkolnych uroczystościach występując solo na scenie.


Inne:

Prowadzę zajęcia muzyczne dla dzieci w przedszkolach.

Współpracowałam z Centrum Muzyczno-językowym w Białymstoku, gdzie prowadziłam zajęcia z wokalu klasycznego. 

Edukacja

Wyższe wykształcenie:

Winnicki Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M. Kocubinskiego, Winnica – Ukraina
(ukr. Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського)
Wydział Muzyczno-pedagogiczny; Specjalność: Sztuka, pedagogika
muzyczna i wychowanie; 
Zawód: Nauczyciel muzyki i ukrainoznawstwa;
Tytuł naukowy: magister


Średnie wykształcenie:

Collage przy Winnickim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. M. Kocubinskiego, Winnica - Ukraina
(Вінницький гуманітарно - педагогічний коледж)
Wydział wychowania w przedszkolu, 
Specjalizacja: Wychowawca ds. nauczania języka obcego (j. angielski)
Comments